Torun Reite

Torun Reite har mer enn 25 års erfaring innen offentlig økonomistyring, prosjektledelse for sektorovergripende reformer, politiske og økonomiske analyser, generell offentlig administrasjon og ledelse, rådgivning og evaluering. Torun har bred erfaring fra norsk sentralforvaltning og utenrikstjenesten og har de siste 20 årene vært rådgiver for rwandiske, malawiske og mosambikiske myndigheter, samt arbeidet på oppdrag for ulike bilaterale og multilaterale (IMF, Verdensbanken, EU) aktører i over 20 land. Torun er medlem av IMFs ekspertpanel og har hatt jevnlige oppdrag for FAD/AFRITAC, spesialt i portugisisktalende Afrika. Hun kommer fra en posisjon som senior partner i Scanteam, der hun fortsatt vil ha en rolle, og har tidligere arbeidet i Finansdepartementet (avdelingsdirektør) og Norad. Hun er siviløkonom av bakgrunn.

Publikasjoner av Torun Reite:

    Ingen publikasjoner ble funnet.