Stine Mari Godeseth

Stine Mari har en mastergrad i økonomi og administrasjon med spesialisering i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole. Hos Vista Analyse har Stine Mari jobbet med samfunnsøkonomiske analyser, evalueringer og kartlegginger. Hun har særlig erfaring med datainnsamling fra intervjuer, dokumentanalyse og spørreundersøkelser. Fra studier og prosjekterfaring i Vista Analyse har hun også god kjennskap til kvantitativ analyse og metode.

Stine Mari kom til Vista Analyse fra Finansdepartementet, der hun har hatt ansvar for budsjettarbeidet opp mot Samferdselsdepartementet, Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Arbeidet gikk ut på å vurdere økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av forslag fra departementene som grunnlag for tilråding til politisk ledelse i departementet. Fra Finansdepartementet er Stine Mari godt kjent med rammeverket for samfunnsøkonomiske analyser. Stine Mari har jobbet med oppfølging av store investeringsprosjekter på samferdselsområdet (KVU/KS1 og KS2), reformer i vei- og jernbanesektoren og områdegjennomganger. Videre har hun erfaring som forvalter i eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet og fra Konkurransetilsynet.

Publikasjoner av Stine Mari Godeseth: