Sofie Skjeflo

Sofie Waage Skjeflo er samfunnsøkonom og avslutter i 2014 sin doktorgrad ved Norges miljø-­ og biovitenskapelige universitet. Sofie har spesialisering innenfor miljø-­ og utviklingsøkonomi, og har blant annet undersøkt virkninger av klimaendringer for husholdninger i utviklingsland i doktorgraden. Hun har arbeidserfaring fra undervisning og forskningsformidling, og omfattende kunnskap om kvantitativ metode og modellering. Som forsker ved Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og CICERO Senter for klimaforskning har hun bidratt til planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekter med eksterne samarbeidspartnere.

Publikasjoner av Sofie Skjeflo: