Sofie Skjeflo

Sofie Waage Skjeflo har en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) fra 2015. Hun har spesialisering i utviklingsøkonomi, med særlig fokus på klimaendringer og fattigdom i Afrika sør for Sahara. Sofie har omfattende kunnskap om anvendt økonometri og generell likevektsmodellering fra doktorgraden, og hun har erfaring fra evalueringer av tiltak i offentlig sektor gjennom flere prosjekter i Vista Analyse. I Vista har Sofie blant annet jobbet med verdsetting av miljøgoder, ulike prosjekter knyttet til tiltak for å redusere klimagassutslipp, metodeutvikling innenfor samfunnsøkonomiske analyser, og et randomisert eksperiment for å undersøke urban klimatilpasning i Vietnam.

Publikasjoner av Sofie Skjeflo: