Rasmus Reinvang

Rasmus Reinvang er magister (tilsvarer PhD) i kulturstudier fra UiO, med spesialisering i sørasiatisk kultur og religion samt fag som samfunnsgeografi, statsvitenskap, sosialantropologi og litteratur. Han har de siste femten årene jobbet med analyser av politikk og samfunnsutvikling, evalueringer og bistandsprosjekter. Han har jobbet som konsulent de siste fem årene og har siden da gjennomført over 35 prosjekter med fokus på analyse og vurdering.

Rasmus har gjennomført en lang rekke prosjekter knyttet til miljø og bærekraftig samfunnsutvikling, særlig med fokus på analyse, politikkutvikling, verdsetting av naturgoder (økosystemtjenester), fornybar energi og urbanisering/regional utvikling, i Norge og utlandet (EU, Øst-Europa, Kina, India). Han har bred evalueringserfaring og har gjennomført ni evalueringer de siste tre årene, av organisasjoner så vel som programmer/tiltak. Dette inkluderer oppdrag for offentlige myndigheter såvel som fribvillige organisasjoner. Rasmus har bred erfaring med brukerundersøkelser.

Rasmus har de siste 15 årene også jobbet med bistandsprosjekter og multilaterale politiske prosesser knyttet til miljø og bærekraftig utvikling. Han var i perioden 2003-2010 ansatt i miljøorganisasjonen WWF og ansvarlig for til bistandsprosjekter i Øst-Europa og Asia med et samlet budsjett på kr. 88 millioner. Rasmus har siden 2008 jobbet sammenhengende med miljøprosjekter i Kina.

Før Rasmus begynte i Vista Analyse var han Head of Sustainability Services i Econ Pöyry (Pöyry Management Consulting Norway). Han har tidligere undervist på Universitetet i Gdansk og Københavns Universitet. Rasmus har for øvrig bodd og jobbet i Norge, Danmark, Polen, Kina og India. Rasmus har publisert over 20 artikler om miljø, internasjonal politikk og/eller kulturstudier og mer enn 25 kronikker i norske media.

Publikasjoner av Rasmus Reinvang:

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website