Øyvind Rørslett

Øyvind Rørslett er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen i 1976. Han er fra juni 2018 tilknyttet Vista Analyse som assosiert partner. Rørslett har en bred erfaring fra samferdselssektoren, kollektivtrafikk og fysisk planlegging. Han har erfaring fra både togoperatørsiden, konkurranseutsetting av togtrafikk, rådgivning samt utredninger og planer knyttet til kollektivtrafikk.

Publikasjoner av Øyvind Rørslett:

    Ingen publikasjoner ble funnet.