Oscar Haavardsholm

Oscar har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Han ble ansatt hos Vista Analyse i 2011 og har jobbet som prosjektmedarbeider ved siden av studiene. I august 2015 startet han i en fulltidsstilling som konsulent i Vista Analyse. Han har skrevet sin masteroppgave om verdsetting av urbane økosystemtjenester i samarbeid med Norsk Institutt for Naturforskning. Oscar har jobbet på flere ulike prosjekter på områdene velferd, transport og miljø. Han har god kunnskap om samfunnsøkonomiske analyser i teori og praksis, og har jobbet mye med datainnhenting fra ulike kilder, samt kvantitative beregninger og analyser. I samtlige prosjekter har Oscar hatt hovedansvaret for dataarbeid og kvantitativ analyse.

Publikasjoner av Oscar Haavardsholm: