Nina Bruvik Westberg

Nina Bruvik Westberg avleverte en doktorgrad i økonomi ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) i august 2016. Hun har spesialisering i utviklingsøkonomi, med særlig fokus på landbruk, barns helse og utdanning, samt politisk økonomi i Afrika sør for Sahara. Nina har erfaring fra undervisning og forskningsformidling, og omfattende kunnskap om kvantitative metoder. Hun har bred erfaring i håndtering og analyse av mikrodata, inkludert geografisk data ved hjelp av GIS-verktøy. Som student og forsker ved NMBU har hun bidratt til planlegging og gjennomføring av feltarbeid. I tillegg har Nina erfaring med statistikk produksjon og analyse fra Seksjon for nasjonalregnskap ved Statistisk sentralbyrå, hvor hun hadde medansvar for offentlig forvaltning og hovedansvar for satellittregnskapet for ideelle og frivillige organisasjoner. Nina begynte i Vista i september 2016.

Publikasjoner av Nina Bruvik Westberg: