Magnus Aagaard Skeie

Magnus fullførte sin mastergrad i samfunnsøkonomi på Universitetet i Oslo våren 2017 og startet i en fulltidsstilling som konsulent i Vista Analyse 1. august. Masteroppgaven ble skrevet for Vista Analyse, hvor han ved bruk av ulike økonometriske metoder undersøkte mulige effekter på betalingsvilje av å svare fra tablets og smarttelefoner i webundersøkelser. Våren 2017 deltok han på én norsk og én internasjonal forskningskonferanse i miljøøkonomi for å presentere sine funn, og arbeidet fikk karakteren A. Gjennom sin jobb som prosjektmedarbeider i Vista ved siden av studiene har han gitt betydelige bidrag på flere samfunnsøkonomiske analyser for Kystverket, og jobber for tiden med kvalitetssikring av vegutbygginger.

Publikasjoner av Magnus Aagaard Skeie:

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website