Mads Berg

Mads Berg er utdannet samfunnsøkonom ved Universitet i Oslo og ble uteksaminert med mastergrad i 2010. Han har ni års erfaring innen samferdselsfeltet, både i det offentlige og som konsulent, og har opparbeidet seg bred erfaring innen transportmodellering og samfunnsøkonomisk analyse. Mads kommer fra en stilling som senior transportanalytiker i Vy. Der arbeidet han med videreutvikling av interne transportmodeller og beregninger av inntekter i anbudspakkene for persontransport med tog. Før det var han ansatt i Urbanet Analyse der han arbeidet med strategiske transportmodeller (RTM/NTM) og samfunnsøkonomiske analyser. Han har også vært ansatt i Samferdselsdepartementet hvor han jobbet med forhandling og oppfølging av kontrakter om persontransporttjenester med tog og langsiktige planer som Nasjonal transportplan (NTP).

Publikasjoner av Mads Berg: