Lise Benedicte Grung

Lise B.Grung er utdannet sosiolog ved UiO. Hun har 20 års erfaring fra offentlige, private og fra internasjonalt arbeid. De første årene av karrieren jobbet hun med post-konflikt analyse, og deltok på et internasjonalt forskningsprosjekt kalt «Assistance to Mine Affected Communities», om sosiale konsekvenser av landminer, og gjorde feltarbeid i Mosambik. Hun har også jobbet i Internasjonale Humanitære organisasjoner som Norges Røde Kors, Mines Advisory Group (UK) og Plan Norge. Hun har felterfaring fra Sri Lanka der hun kartla den humanitære situasjonen under våpenhvilen, og jobbet med større internasjonale prosjekter knyttet til humanitær nedrustning. Lise har erfaring fra offentlig forvaltning fra UDI, og IMDi (Integrerings og Mangfoldsdirektoratet) og som prosjektleder ved Mølla Kompetansesenter i Bærum. Hun har bred erfaring fra integrering, som koordinator i mottak, fagrådgiver og en nasjonal kartlegging av flyktninger med funksjonsnedsettelse. Lise har erfaring fra kvalitative metoder og fra nasjonale spørreundersøkelser, samt analyser i konflikt og kriser.

Publikasjoner av Lise Benedicte Grung: