Lars Thorvaldsen

Lars leverte sin masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo våren 2018 og startet som analytiker i Vista Analyse i juni. I masteroppgaven analyserte han finansskattens insidens ved å bruke mikroøkonometriske metoder på et paneldatasett hentet ut fra Norges Bank. På UiO gikk Lars den forskerforberedende linja (research) med spesiell vekt på mikroøkonomi og mikroøkonometriske metoder. Fra tidligere er Lars utdannet journalist og har inngående erfaring fra arbeid med nyheter og samfunnsstoff i flere av landets ledende aviser.

Publikasjoner av Lars Thorvaldsen: