Henning Wahlquist

Henning er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo med flere års erfaring fra Statkraft som trainee og analytiker/porteføljeforvalter. Han har sin kjernekompetanse innen miljø- og ressursøkonomi, fundamental analyse, kvantitativ modellering, porteføljeforvaltning og risikostyring.

Publikasjoner av Henning Wahlquist: