Elena Bråten

Elena Bråten er samfunnsøkonom fra Universitetet i Fribourg, Sveits og har i tillegg en Executive MBA med spesialisering i energi fra BI, IFP og Berkeley. Hun har bred erfaring med kraftmarkedet, energiøkonomi og ulike fornybarteknologier etter å ha jobbet 20 år med markedsanalyse, markedsdesign, regulatoriske rammevilkår, energi- og konkurransepolitikk innenfor kraftsektoren. Elena kommer fra Multiconsult hvor hun jobbet med forretningsutvikling for ulike energiaktører og kartlegging av den norske fornybarnæringens bidrag til verdiskapning samt næringens rammebetingelser. Tidligere har hun jobbet i Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) og i Konkurransepolitisk avdeling i Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Hun har også erfaring med nærings- og internasjonal handelspolitikk fra både Utenriksdepartementet, Nærings- og handelsdepartement, og EFTA-sekretariatet og har i den forbindelse representert Norge i flere arbeidsgrupper i WTO og OECD.

Publikasjoner av Elena Bråten:

    Ingen publikasjoner ble funnet.