Eivind Tandberg

Eivind Tandberg har mer enn 30 års erfaring innen offentlig økonomi, offentlig administrasjon, ledelse, rådgivning og forskning. Han er samfunnsøkonom med høyere avdelings eksamen fra NHH i 1990, og siviløkonomeksamen fra samme lærested i 1985. Han har arbeidet som forskningskoordinator ved Senter for Anvendt Forskning ved NHH, avdelingsdirektør i Finansdepartementet og prosjektleder i Verdensbanken; hatt flere stillinger i det Internasjonale pengefondet (IMF) og vært kommunaldirektør i Oslo kommune.

Han har gitt råd om offentlige styring og forvaltning i mer enn 50 land og har ledet eller bidratt til arbeid på dette området i ytterligere 50 land. Han har deltatt i utviklingen av flere internasjonale standarder og evalueringssystemer. Han har ledet mange internasjonale evaluerings- og rådgivningsteam, og publisert en rekke rapporter og artikler som sammenfatter resultatene av dette arbeidet. Eivind Tandberg er en anerkjent internasjonal ekspert og rådgiver på offentlig styring og økonomi, og har et omfattende internasjonalt kontaktnett.

Publikasjoner av Eivind Tandberg: