Dag Aarnes

Dag Aarnes begynte i Vista analyse i 2017 og har over 30 års erfaring fra samfunnsøkonomisk utrednings- og analysearbeid innenfor ulike områder. Han er Cand. Oecon fra Universitetet i Oslo fra 1983 og har arbeidet i alt 10 år i Finansdepartementets Økonomiavdeling inkludert to år som leder for seksjon for offentlige finanser. Han har videre jobbet i Den Norske Banks makroanalysegruppe, tre år som Norads landøkonom i Zambia, seniorrådgiver i Utenriksdepartementet og mer enn ti år i norsk og internasjonal konsulentvirksomhet. Dag Aarnes ledet avdeling for samfunnsøkonomi og skatt i NHO og var organisasjonens sjeføkonom i fire år.

Publikasjoner av Dag Aarnes: