Christian Grorud

Christian Grorud har arbeidet med energi- og miljørelaterte temaer siden 1983; i industri, offentlig forvaltning og konsulentvirksomhet. Han er kreditert som oppfinner i patenter innenfor fornybar energi og har tatt initiativet til flere selskapsetableringer, blant annet KanEnergi AS i 1993. Christian har deltatt i evalueringer av offentlig virkemiddelbruk og forskning i Norge og andre land, og har gjennomført oppdrag for FN og andre internasjonale organisasjoner i Afrika, Asia og Sør-Amerika. I Vista har han flerfaglige oppdrag for blant annet kommunesektorens klima- og energiarbeid, kraftsektoren og statlig forvaltning, med temaer som energieffektivisering, energisystemer, teknologi- og miljøvurderinger, offentlig virkemiddelbruk og økonomi.

Publikasjoner av Christian Grorud: