Christian Grorud

Christian Grorud har arbeidet med energi- og miljørelaterte temaer siden 1983; i industri, offentlig forvaltning og konsulentvirksomhet.

Han har deltatt i etablering og utvikling av selskaper innenfor solenergi, bioenergi, vindkraft og kvotehandel. Grorud har deltatt i evalueringer av offentlig virkemiddelbruk og forskning, i Norge og utlandet, og gjennomført oppdrag for FN og andre internasjonale organisasjoner i Afrika, Asia og Sør-Amerika.

Publikasjoner av Christian Grorud: