Audun Moss

Audun har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet, med spesialisering innen miljø- og ressursøkonomi. Masteroppgaven skrev han i samarbeid med Vista Analyse og som del av det store nordiske forskningsprosjektet NordicWelfAir. Oppgaven hadde tittelen «Norwegian Inequality in Two Dimensions: Air Pollution and Income».og handlet om sammenhengen mellom økonomisk ulikhet og ulikheten i miljøskader. Etter fullførte studier begynte han i fast stilling som konsulent hos Vista Analyse. I tillegg til jobben som konsulent skal han høsten 2019 undervise i to fag ved NMBU, et om mikroøkonomi og et om globale utfordringer og bærekraft. For tiden jobber han videre med forskingsprosjektet NordicWelfAir og med kostnader knyttet til eksamener og obligatoriske prøver i Norge.

Publikasjoner av Audun Moss:

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website