Anne Maren Erlandsen

Anne Maren er samfunnsøkonom og begynte i Vista Analyse i 2016. Hun har erfaring fra et australsk konsulentfirma; Synergies Economic Consulting, hvor hun utførte samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer innen et bredt spekter av bransjer, herunder miljø og energi. Anne Maren har også erfaring fra Klima- og miljødepartementet, i seksjon for klima og energi, hvor arbeidsoppgavene gikk ut på vurdering og oppfølging av virkemidler i den nasjonale klimapolitikken. Hun jobbet blant annet med forslaget til forbud mot fyring med fossil olje i bygg. I Vista Analyse har Anne Maren hovedsakelig arbeidet med problemstillinger knyttet til klima, miljø og energi. For tiden arbeider hun med å vurdere miljøeffekter av delingsøkonomien, bidra til økt kunnskap om klimatilpasning hos offentlig ansatte i Polen, samt vurdere alternative løsninger til utbygging av kraftnettet.

Publikasjoner av Anne Maren Erlandsen: