Anne Maren Erlandsen

Anne Maren Erlandsen begynte i Vista Analyse i oktober 2016. Hun er samfunnsøkonom med erfaring fra et australsk rådgivningsselskap; Synergies Economic Consulting, hvor hun utførte samfunnsøkonomiske analyser, utredninger og evalueringer innen et bredt spekter av bransjer, herunder samferdsel og energi. Anne Maren har også erfaring fra Klima- og miljødepartementet hvor arbeidsoppgavene gikk ut på vurdering og oppfølging av virkemidler i den nasjonale klimapolitikken. Hun jobbet blant annet med skatter og avgifter og virkemidler rettet mot å redusere klimagassutslipp fra bygg.

Publikasjoner av Anne Maren Erlandsen: