Anita Einarsdottir

Anita er samfunnsøkonom og begynte i Vista Analyse i 2019. Hos Vista har Anita jobbet med kvalitetssikring knyttet til konseptvalgutredning (KVU), samfunnsøkonomiske analyser og usikkerhetsanalyser. Anita har erfaring med behandling av store datasett, samt god kunnskap med sammenstilling og analyse av informasjon fra ulike datakilder.Tidligere jobbet Anita i Statistisk sentralbyrå. Hun har erfaring med statistikkproduksjon ved å innhente, bearbeide og analysere data. Anita har også erfaring fra Norges Bank, hvor arbeidet var tilknyttet enheten Politikk og Analyse.

Publikasjoner av Anita Einarsdottir:

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website