Anette Kristiansen

Anette Kristiansen er utdannet samfunnsøkonom i 2004 fra Universitetet i Oslo og Norges handelshøgskole. Hun har lang erfaring med utredning, analyse og politikkutforming gjennom sitt arbeid i henholdsvis Finansdepartementet, Difi og Helse- og omsorgsdepartementet. I Difi arbeidet hun i en rekke prosjekter om organisering, styring og ledelse i staten. Gjennom sitt arbeid i departementene har hun god kunnskap om statlig budsjettarbeid, finansieringsordninger, tilskudd til kommunesektoren og fordelingen av midler fra stat til kommune. I Helse- og omsorgsdepartementet jobbet hun spesielt med forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene og investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser. Hun har også sittet i Kostra-arbeidsgruppe for pleie- og omsorgsstatistikk og TBU for kommunal og fylkeskommunal økonomi.

Publikasjoner av Anette Kristiansen: