Reiseliv

Reiselivsbransjen har store muligheter i å utforme et godt produkt med utgangspunkt i Norges fortrinn, men den står også overfor utfordringer knyttet til kostnadsnivå og offentlig infrastruktur i regionene. Den er en sammensatt næring der både privat og offentlig sektor står sentralt i produktutvikling og produksjon. Vista Analyse har i mange år bistått næringslivsaktører og offentlig sektor med å analysere problemstillinger av betydning for reiselivet. Vi har lang erfaring i destinasjonsutvikling med mål om næringsutvikling i reiselivet. Vi har spesifikk kompetanse på reiseliv med natur- og kulturbaserte produkter, herunder de kostnader og det potensial som knytter seg til den reiselivsmessige iinfrastrukturen (opplevelser, aktiviteter, infrastruktur og vertskap m v). Vår erfaring knytter seg også til evaluering av virkemiddelbruk, strategiske valg og produktmessige fortrinn.

| Reiseliv