Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Nye tider krever nye samarbeidsløsninger mellom privat og offentlig sektor. Vista Analyse arbeider med offentlig-privat samarbeid (OPS), en organisasjonsform kjennetegnet av samfinansiering og samdrift av tradisjonelt offentlige investeringer i infrastruktur og andre større offentlige investeringer, for eksempel eiendom.

OPS betraktes av og til som en juridisk ordning, men det er omfattende problemstillinger knyttet til incentiver i en OPS-kontrakt som på en fruktbar måte kan studeres med samfunnsøkonomiske verktøy. Vista Analyses spesialitet er nettopp å vurdere OPS-kontraktenes incentivegenskaper. Gjennom flere prosjekter har vi bygget opp en katalog av ulike kontraktsutforminger med særegne incentivegenskaper, som kan anvendes på prosjekter man er interessert i. Svært ofte er det incentivegenskapene som skiller et vellykket OPS-prosjekt fra et mislykket prosjekt.

| Offentlig-privat samarbeid (OPS)
Publikasjoner under Offentlig-privat samarbeid (OPS):