Report 2019/14
Samfunnsøkonomisk analyse av ny fiskerihavn i Bømlo kommune Oppdatering av analyse fra 2015
John Magne Skjelvik og Magnus Aagaard Skeie
Samfunnsøkonomisk analyse av ny fiskerihavn i Bømlo kommune Oppdatering av analyse fra 2015
CategoryReports
Sub-Categories
  • Economic Analysis
  • Fiskeri og havbruk
  • Local and regional development
Year2019
Report Number14
Author(s)
Download (2 MB)

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website