Report 2016/9
Prissetting av lokale miljøvirkninger av nettiltak i samfunnsøkonomiske analyser
Kristin Magnussen, Henrik Lindhjem, Oscar Haavardsholm og Frank Hanssen
Prissetting av lokale miljøvirkninger av nettiltak i samfunnsøkonomiske analyser
CategoryReports
Sub-Categories
  • Modeller og databaser
  • Kraft og energi
  • Environment
Year2016
Report Number9
Author(s)
  • Kristin Magnussen
  • Henrik Lindhjem
  • Oscar Haavardsholm
  • Frank Hanssen
Download (2 MB)