Rapport
2016/57

Incentive mechanisms & plan for implementation

VISTA ANALYSE AS
Incentive mechanisms & plan for implementation
KategoriRapporter
Underkategori(er)
  • Klima og det grønne skiftet
  • Utviklingssamarbeid
År2016
Rapportnummer57
Forfatter(e)
  • Sofie Skjeflo
  • Tran Huu Tuan
  • Tran Van Giai Phong
  • Tran Tuan Anh
  • Haakon Vennemo
  • Henrik Lindhjem
Last ned
| pdf (3,612 kB)