Tyra Ekhaugen

Tyra Ekhaugen har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og lang erfaring fra Finansdepartementet. Velferd, samferdsel og finansiering og organisering av offentlig sektor er hennes kjerneområder. Tyra har solid kompetanse på empirisk analyse, både i form av økonometri, nytte-/kostnadsberegninger, modeller og evalueringer basert på en kombinasjon av kvalitative og kvantitative data. I Vista Analyse har Tyra vært sentral i prosjekter om barnevern, boligsosialt arbeid og integrering, samt godstransport. Hun gjennomfører som oftest prosjektene i form av rapporter utarbeidet eksternt for oppdragsgiver, men leies også inn for bistå internt, og holder hyppig foredrag.

Publikasjoner av Tyra Ekhaugen: